100% Eesti erakapitalil põhinev ettevõte

Nüüdseks on Atko Puit OÜ holding-tüüpi emaettevõte, mille põhitegevuseks on tütarettevõtete tegevuse koordineerimine

Lõuna-Eesti Eramets
Atko Küttepuud
Eesti Eramets